KURSY NURKOWANIA W KRAKOWIE

WODA, MORZE, OCEAN

TDI Nitrox Diver

Kurs TDI Nitrox Diver. Szkolenie w zakresie użycia mieszanin oddechowych od 21% do 40% tlenu i nurkowania bezdekompresyjne z ich wykorzystaniem. Szkolenie TDI nitrox jest szkoleniem wstępnym do nurkowania technicznego.

Wymagania wstępne:

1. Stopień podstawowy SDI lub OWD dowolnej organizacji nurkowej 

2. Brak przeciwwskazań do nurkowania 

3. Minimalny wiek - ukończone 15 lat ( poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów)

Czas trwania kursu:

4 godz - wykład teoretyczny 1 dzień - nurkowanie - /opcjonalnie/ 

Uprawnienia po ukończeniu kursu: 

Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje uprawnienia w zakresie użycia mieszanin oddechowych od 21% do 40% tlenu dla nurkowań bezdekompresyjnych w ramach posiadanych uprawnień nurkowych.