KURSY NURKOWANIA W KRAKOWIE

WODA, MORZE, OCEAN

TDI Intro to Tech

Kurs TDI - INTRO TO TECH

Celem kursu Intro to Tech jest zapoznanie nurków z nurkowaniem technicznym. To pierwszy i podstawowy kurs nurkowania technicznego w którym zapoznasz się z zaawansowanym planowaniem nurkowania, konfiguracją sprzętową DIR, zaawansowanym trymem, pływalnością, stylami pływackimi. Nurkowania na kursie prowadzone są w ramach limitów bezdekompresyjnych. Maksymalna głębokość nurkowania 23m. Gazy użyte podczas nurkowania: powietrze, nitrox.

Wymagania wstępne:

1. Stopień podstawowy SDI lub AOWD dowolnej organizacji nurkowej - zalogowanych 25 nurkowań 

2. Brak przeciwwskazań do nurkowania 

3. Minimalny wiek - ukończone 15 lat ( poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów) 

4. Uprawnienienia nitrox dla nurkujących na wzbogaconym powietrzu

Czas trwania kursu:

2 dni szkoleniowe. Zajęcia teoretyczne, minimum trzy nurkowania do głębokości max. 23m.

Uprawnienia po ukończeniu kursu:

  • Zapoznaniesię z zagadnieniami dot. nurkowania technicznego 
  • Możliwość przystąpienia do kursu Advanced Nitrox TDI 
  • Możliwość przystąpienia do kursu Decompession Procedures TDI