KURSY NURKOWANIA W KRAKOWIE

WODA, MORZE, OCEAN

TDI Advanced nitrox

Przeznaczony dla nurków którzy chcą poznać podstawy nurkowania dekompresyjnego z wykorzystaniem nitroksu do 100% tlenu. Wykorzystanie nitroksu w nurkowaniu bez formalnej dekompresji. Celem kursu jest przedstawienie korzyści, prawidłowych procedur, niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem mieszanin nitroksowych i tlenu do przyspieszonej dekompresji.

Wymagania wstępne :

  • wiek co najmniej 15 lat
  • jeżeli kurs połączony jest z deco procedures to min wiek co najmniej 18 lat
  • posiadać co najmniej uprownienia Nitrox TDI
  • lub rownoważne innej federacji nurkowej
  • zalogowane co najmniej 25 nurkowań w wodach otwartych

Wymagane wyposażenie dla każdego uczestnika kursu :

  • zapasowy II stopień automatu oddechowego 
  • manometr, głębokościomierz, komputer nurkowy
  • kompensator pływalności z inflatorem
  • ubiór odpowiedni do warunków srodowiskowych
  • butla i automat oddechowy o czystości tlenowej, prawidłowo oznakowany do mieszanin EAN

Uprawnienia :

  • po pomyślnym ukończeniu kursu absolwenci mogą brać udział w kursie TDI Procedury dekompresyjne

Struktura i czas kursu :

  • cztery nurkowania z minimalnym czasem sumarycznym 100 min
  • jeżeli kurs połączony jest z kursem TDI Procedury dekompresyjne
  • wymagane jest min sześć nurkowań na max głębokość 45m
  • zajęcia teoretyczne