KURSY NURKOWANIA W KRAKOWIE

WODA, MORZE, OCEAN

SDI Rescue Diver

Kurs SDI Rescue Diver.
Założeniem kursu jest nauczenie jego uczestników umiejętności udzielania pomocy w przypadku choroby lub wystąpienia wypadku nurkowego.

Wymagania wstępne:

1. Wiek min. 15 lat (zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)

2. Ważny certyfikat PIERWSZEJ POMOCY - FIRST AID / CPR

3. Posiadanie uprawnień ADVANCED SCUBA DIVER

4. Brak przeciwwskazań do nurkowania

5. Zalogowanych min. 40 nurkowań

Uprawnienia po zakończonym kursie:

  • ukończenie kursu umożliwia przeprowadzenie akcji ratunkowej w przypadku wystąpienia wypadku lub choroby nurkowej
  • przystąpienia do kursu na stopień DIVEMASTERA 
  • uczestnictwa w kursie na stopień MASTER SCUBA DIVER

Struktura kursu:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne. Minimum 10 godzin.