KURSY NURKOWANIA W KRAKOWIE

WODA, MORZE, OCEAN

SDI Advanced Diver

Szkolenie SDI Advanced Diver Jest to program przeznaczony dla osób posiadających podstawowe uprawnienia i umiejętności nurkowe , które pragną dalej podnosić swoje umiejętności. Program ten daje duże możliwości dalszej edukacji w ramach czterech wybranych specjalizacji nurkowych. Umożliwia ciekawe i bezpieczne nurkowania. Uprawnienia po ukończeniu kursu: Po pozytywnym ukończeniu programu uczestnicy uzyskują licencję uprawniającą do nurkowań do 30m. (40m. - po ukończeniu specjalizacji DEEP DIVER) w różnych warunkach środowiskowych.

Wymagania wstępne:

1. Ukończone 15 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia) 

2. Posiadanie stopnia podstawowego SDI OPEN WATER SCUBA DIVER lub równownorzędnego /innej federacji / 

3. Posiadanie zalogowanych min. 10 nurkowań 4. Brak przeciwwskazań do nurkowania.

Wymogi ukończenia kursu:

1. Zalogowanych łącznie minimum 25 nurkowań 

2. Pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie 4 specjalizacji do wyboru, przy czym tylko jedna specjalizacja może być bez nurkowań (za wyjątkiem kursu Nitrox).

Specjalizacje nurkowe do wyboru:

  • NIGHT/LIMITED VISIBILITY - nurkowanie nocne oraz w złej widoczności 
  • UNDERWATER NAVIGATION - nawigacja podwodna z użyciem kompasu
  • DRY SUIT - nurkowanie w suchych skafandrach
  • DEEP DIVER - nurkowanie głębokie do 40m
  • NITROX DIVER - ADVANCED BUOYANCY CONTROL - doskonała pływalność

Struktura kursu: Zajęcia teoretyczne i praktyczne.